» Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok
» stredisko DSS Štefánikova, Zvolen
» stredisko DSS Symbia
» stredisko DDaDSS Zvolenská Slatina

Vystúpenie detí zo ZŠ Lieskovec

ARCHÍV AKTUALÍT  » Aktuality z roku 2015 » Vystúpenie detí zo ZŠ Lieskovec

 • Deti ZŠ Lieskovec 1
  Deti ZŠ Lieskovec 1
 • Deti ZŠ Lieskovec 2
  Deti ZŠ Lieskovec 2
 • Deti ZŠ Lieskovec 3
  Deti ZŠ Lieskovec 3
 • Deti ZŠ Lieskovec 4
  Deti ZŠ Lieskovec 4

V spolupráci s Mgr. K. Valockovou riaditeľkou ZŠ v Lieskovci sme pre našich klientov zorganizovali vystúpenie k príležitosti „Veľkonočných sviatkov“.

Dňa 31. marca 2015 k nám zavítali detičky z menovanej ZŠ, ktoré si pod vedením vychovávateľky Mgr. E. Giertlovej pre nás pripravili pásmo veľkonočných pesničiek, básničiek a vinšovačiek.

Za krásne spestrenie predveľkonočných sviatkov im veľmi pekne ďakujeme a touto cestou im posielame túto vinšovačku.

Prijmite náš pozdrav krátky,
na veľkonočné sviatky.
Prajeme Vám dobrú zhodu,
ženám čerstvú, sviežu vodu.
Mužom tiež nech sladko je,
nech si prídu na svoje.
Dobrej šunky, mnoho vajec,
k tomu ešte chleba krajec.
Do pohára vínečka,
k tomu veľa zdravíčka.

Krásne a radostné veľkonočné sviatky, veľa životnej pohody a optimizmu v ďalších dňoch zo srdca želajú klienti DSS.

Autor článku, pridal dňa: 01. apríla 2015 – Mgr. Jana Hiczérová