» Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok
» stredisko DSS Štefánikova, Zvolen
» stredisko DSS Symbia
» stredisko DDaDSS Zvolenská Slatina

KONTAKTY

ZSS ZÁHONOK - úsek m.r.štefánika 3385/51 

M. R. Štefánika 3385/51
960 01 Zvolen

Telefonický kontakt: 045/547 99 90
Fax: 045/547 99 55
IČO: 00648515
IČDPH: nie sme platcami DPH - rozpočtová organizácia

Zriaďovateľ:
Banskobystrický samosprávny kraj 

Správca Webstránky:
Mgr. Eva Žaťková

Vedúca úseku:
PhDr. Tímea Laššáková, PhD. 
T.č. 045/5479955
Mobil:0911/533800
e-mail: zsszahonok.lassakova@gmail.com

Sociálny úsek / sociálni pracovníci:

  1. Mgr. Eva Žaťková; klap. 22; e-mail: zsszahonok.zatkova@gmail.com
  2. Mgr. Ivan Škriniar, klap. 13, e-mail: zsszahonok.skriniar@gmail.com
  3. Mgr. Katarína Nôtová; klap. 14; e-mail: zsszahonok.notova@gmail.com

Zdravotný úsek / hlavná sestra :

Bc. Jana Hladká, Dipl.p.s. - klap. 11; e-mail: zsszahonok.hladka@gmail.com