» Zariadenie sociálnych služieb Záhonok, Zvolen
» úsek DSS Štefánikova, Zvolen
» úsek DSS Symbia
» úsek DDaDSS Zvolenská Slatina

O NÁS

Úsek M. R. Štefánika je organizačnou súčasťou Zariadenia sociálnych služieb Záhonok, Zvolen. Úsek M. R. Štefánika nie je právny subjekt. Viac sa o Zariadení sociálnych služieb Záhonok dozviete na www.ddadsszvolen.sk.

Predmetom činnosti ZSS Záhonok, úseku M. R. Štefánika 3385/51 vo Zvolene je poskytovanie sociálnej služby celoročnou pobytovou formou dospelej fyzickej osobe do dovŕšenia dôchodkového veku s telesným postihnutím, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 alebo je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3 č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách.

Kapacita zariadenia je 75 klientov.

Úsek M. R. Štefánika 3385/51, Zvolen (pred 1.1.2024 - Stredisko DSS)  od začatia poskytovania sociálnych služieb 01.02.1995 sídli v priestoroch bývalých Jegorovových kasární. O histórii nášho zariadenia sa môžete dozvedieť viac v sekcii história. 

Ako nás nájdete: