» Zariadenie sociálnych služieb Záhonok, Zvolen
» úsek DSS Štefánikova, Zvolen
» úsek DSS Symbia
» úsek DDaDSS Zvolenská Slatina

PORADOVNÍK ČAKATEĽOV

Od 15.09.2018 vedie Poradovník čakateľov na poskytovanie sociálnej služby ZSS Záhonok, úsek M. R. Štefánika 3385/51, Zvolen.

"Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby" zasielajte priamo do nášho zariadenia - osobne alebo poštou na adresu:

ZSS Záhonok, úsek M. R. Štefánika 3385/51, 960 01 Zvolen

Aktuálne poradovníky čakateľov na poskytovanie sociálnej služby v ZSS, úsek M. R. Štefánika 3385/51, Zvolen sú zverejnené na internetovej stránke BBSK:

PORADOVNÍK ČAKATEĽOV: DSS, M. R. ŠTEFÁNIKA 3385/51, ZVOLEN

V prípade potreby Vám na úseku M.R. Štefánika 3385/51 vo Zvolene poskytneme základné sociálne poradenstvo a poradíme Vám pri úkonoch spojených so zabezpečením sociálnej služby v našom zariadení.

Tel. kontakt: 0911/533 800, 045/547 99 90

Osobné údaje žiadateľov o sociálne služby zverejňované na našich webových stránkach a Úradu BBSK sú zverejňované v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.