» Zariadenie sociálnych služieb Záhonok, Zvolen
» úsek DSS Štefánikova, Zvolen
» úsek DSS Symbia
» úsek DDaDSS Zvolenská Slatina

Beseda na tému Veľká noc a veľkonočné zvyky

ARCHÍV AKTUALÍT  » Aktuality z roku 2015 » Beseda na tému Veľká noc a veľkonočné zvyky

 • Beseda 1
  Beseda 1
 • Beseda 2
  Beseda 2
 • Beseda 3
  Beseda 3
 • Beseda 4
  Beseda 4
 • Beseda 5
  Beseda 5
 • Beseda 1
  Beseda 1
 • Beseda 7
  Beseda 7

S blížiacimi sa „veľkonočnými sviatkami“ k nám 27. marca 2015 zavítala naša dlhoročná priateľka – pracovníčka Krajskej knižnice zo Zvolena p. Anna Farbiaková, ktorá si pre nás pripravila besedu na tému  „Veľká noc a veľkonočné zvyky a tradície na Slovensku“. Svojim pútavým rozprávaním nás previedla celým obdobím sviatkov od Veľkého pôstu až po Veľkonočný pondelok. Celé nám to spestrila prezentáciou cez projektor a ukážkou knižných publikácii k danej téme. Spoločenská miestnosť sa niesla v duchu veľkonočných sviatkov aj výzdobou veľkonočných prác našich klientov, ktorí sa zapájajú do voľnočasových aktivít, ktoré slúžia ako terapeutický prostriedok v ergoterapii.

Toto obdobie je v kresťanstve  najvýznamnejším a najdôležitejším sviatkom cirkevného roku, kedy veriaci trávia mnoho času modlitbami, aby sa poďakovali svojmu Spasiteľovi. V tradičnej kultúre sa so sviatkami Veľkej noci spájali obyčaje spojené s príchodom jari. Prosperitné a magické úkony mali zabezpečiť dobrý začiatok hospodárskeho roka, hojnosť, prosperitu a zdravie ľudí a dobytka. Množstvo z prostriedkov využívaných v pohanských obradoch prevzalo kresťanstvo a používajú sa aj v súčasnosti: svätenie vody, zelene, potravín a zapaľovanie ohňa.

Pani Farbiaková nám priblížila zvyky a tradície našich krajov, o ktorých besedovala s našimi aktívnymi klientmi, ktorí sa veľmi radi zapojili do rozhovoru a rozprávali nám o zvykoch počas veľkonočných sviatkov zo svojho rodného kraja. Spoločne sme si zaspomínali na svoje mladé časy z obdobia Veľkej noci, ktorá je symbolom prebúdzajúceho sa života, sily, vytrvalosti a plodnosti. Na Slovesnsku bola Veľká noc vždy bohatá na zvyky a tradície, z ktorých sa mnohé zachovávajú až dodnes. Na tieto krásne sviatky jari máme bohaté spomienky, na ktoré si veľmi radi zaspomíname a  podelíme sa o ne. Na záver nám p. Farbiaková povedala niekoľko veľkonočných pranostík, napr. Ak je Zelený štvrtok biely, bude teplé leto; Ak na Veľký piatok prší, bude dobrá úroda, ... a rozlúčila sa s nami s týmto krásnym prianím: „K novej jari veľa sily, by ste v zdraví dlho žily. Na Veľkú noc veľa vody, spokojnosti a pohody. Sviatky jari sú tu zas, oslávte ten krásny čas. Prijmite môj pozdrav krátky, v tieto veľkonočné sviatky“.

Aj touto cestou chceme p. Anke Farbiakovej srdečne poďakovať za príjemne strávený čas v jej spoločnosti a tešíme sa na ďalšie naše spoločné stretnutie.

Autor článku, pridal dňa: 27. marca 2015 – Mgr. Jana Hiczérová