» Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok
» stredisko DSS Štefánikova, Zvolen
» stredisko DSS Symbia
» stredisko DDaDSS Zvolenská Slatina

Zlepšenie kvality života klientov prostredníctvom metódy EFT

ARCHÍV AKTUALÍT  » Aktuality z roku 2014 » Zlepšenie kvality života klientov prostredníctvom metódy EFT

  • Zlepšenie kvality života, foto 1
    Zlepšenie kvality života, foto 1
  • Zlepšenie kvality života, foto 2
    Zlepšenie kvality života, foto 2
  • Zlepšenie kvality života, foto 3
    Zlepšenie kvality života, foto 3

Zariadenie Domova sociálnych služieb vo Zvolene navštívil dňa 12. februára psychoterapeut Mgr. Michael Mikuláš, ktorý sa klientom predstavil s prednáškou na tému zlepšenie kvality života prostredníctvom metódy EFT. Psychoterapeut ponúkol klientom   jednoduchý návod ako sa zbaviť niektorých problémov, ktoré ich ťažia. Nájsť tieto spoločné problémy nebolo zložité. Okrem ubolených a unavených kĺbov a ďalších fyzických problémov, to bol najmä smútok a samota. Smútok na duši, smútok za najbližšími, ktorí nie sú s nimi tak často ako by sami chceli...

Metóda s názvom EFT (emotion freedom techniques - technika emocionálnej slobody) sa používa v prípadoch, keď negatívne emócie sú príčinou prerušenia toku energie v ľudskom energetickom systéme. Ak nemôže energia plynulo prúdiť, dochádza ku skratom, ktoré majú za následok mentálne a fyzické nezrovnalosti, ktoré ovplyvňujú našu emocionálnu pohodu a stav zdravia. Metóda EFT spočíva v akupresúrnej technike, môžeme o nej hovoriť ako o „akupunktúre bez ihiel“. Namiesto použitia ihiel sa energetické body stimulujú končekmi prstov. Ide o tzv. „ťukanie“ prstami po energetických bodoch na tvári. Metódu EFT je možné použiť na rôzne typy fóbií, depresií, migrénu, bolesť hlavy, svalovú dystrofiu, diabetes a podobne. Táto prednáška a spoločné „odťukávanie“ zbavili našich klientov, aspoň čiastočne,  niektorých ťaživých problémov a vniesli trochu slnka do ich jesene života. Zlepšovať kvalitu života klientom v zariadení je našim spoločným cieľom. Veríme teda, že to nebola posledná prednáška a ešte sa spoločne stretneme.

Autori:
Mgr. Michael Mikuláš, psychoterapeut
PhDr. Tímea Laššáková, vedúca strediska DSS        

Vložila, dňa: 18.02.2014 – Mgr. Jana Hiczérová, sociálna pracovníčka