» Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok
» stredisko DSS Štefánikova, Zvolen
» stredisko DSS Symbia
» stredisko DDaDSS Zvolenská Slatina

Výroba ozdobných kníh k 20. výročiu nášho zariadenia

ARCHÍV AKTUALÍT  » Aktuality z roku 2015 » Výroba ozdobných kníh k 20. výročiu nášho zariadenia

 • Výroba kníh 1
  Výroba kníh 1
 • Výroba kníh 2
  Výroba kníh 2
 • Výroba kníh 3
  Výroba kníh 3
 • Výroba kníh 4
  Výroba kníh 4
 • Výroba kníh 5
  Výroba kníh 5
 • Výroba kníh 6
  Výroba kníh 6
 • Výroba kníh 7
  Výroba kníh 7
 • Výroba kníh 8
  Výroba kníh 8
 • Výroba kníh 9
  Výroba kníh 9
 • Výroba kníh 10
  Výroba kníh 10
 • Výroba kníh 11
  Výroba kníh 11
 • Výroba kníh 12
  Výroba kníh 12
 • Výroba kníh 13
  Výroba kníh 13
 • Výroba kníh 14
  Výroba kníh 14
 • Výroba kníh 15
  Výroba kníh 15
 • Výroba kníh 16
  Výroba kníh 16
 • Výroba kníh 17
  Výroba kníh 17
 • Výroba kníh 18
  Výroba kníh 18
 • Výroba kníh 19
  Výroba kníh 19
 • Výroba kníh 20
  Výroba kníh 20
 • Výroba kníh 21
  Výroba kníh 21
 • Výroba kníh 22
  Výroba kníh 22
 • Výroba kníh 23
  Výroba kníh 23
 • Výroba kníh 24
  Výroba kníh 24
 • Výroba kníh 26
  Výroba kníh 26
 • Výroba kníh 25
  Výroba kníh 25
 • Výroba kníh 27
  Výroba kníh 27
 • Výroba kníh 28
  Výroba kníh 28
 • Výroba kníh 29
  Výroba kníh 29
 • Výroba kníh 30
  Výroba kníh 30
 • Výroba kníh 31
  Výroba kníh 31
 • Výroba kníh 32
  Výroba kníh 32
 • Výroba kníh 33
  Výroba kníh 33

Na oslavu 20. výročia nášho zariadenia sme sa s našimi zdravotne postihnutými klientmi poctivo pripravovali, aby sme pozvaným hosťom pripravili spomienkové prezenty.

V rámci voľnočasových aktivít ako terapeutického prostriedku v ergoterapii naši zdravotne postihnutí klienti aktívne pracovali na výrobe ozdobných kníh pod vedením kľúčového pracovníka Mgr. Jany Hiczérovej.

Cieľom riadenej činnosti zo strany kľúčového pracovníka je vytvárať podmienky pre docielenie čo najlepšej sociálnej adaptácie a samostatnosti klientov, motivovať ich a podnecovať u nich nápaditosť a tvorivú sebarealizáciu, podporiť u nich spontánny prejav, rozvoj tolerancie a radosť z tvorby. Výsledné artefakty klientov sa nehodnotia z estetického hľadiska, ale dôležitý je proces tvorby, obsah a jeho výpovedná hodnota. Dôležitým aspektom je podpora tvorivých schopností klientov a vzájomný rešpekt.

Výsledné artefakty našich zdravotne postihnutých klientov v podobe ozdobných kníh, ktoré vyrobili pre pozvaných hostí k oslave 20. výročia otvorenia nášho zariadenia sú aj z estetického hľadiska nádherné. Napokon, posúďte sami.

Autor článku, pridal dňa: 07. mája 2015 – Mgr. Jana Hiczérová