» Zariadenie sociálnych služieb Záhonok, Zvolen
» úsek DSS Štefánikova, Zvolen
» úsek DSS Symbia
» úsek DDaDSS Zvolenská Slatina

Voňavý kávový stromček

ARCHÍV AKTUALÍT  » Aktuality z roku 2014 » Voňavý kávový stromček

 • Voňavý kávový stromček, 1
  Voňavý kávový stromček, 1
 • Voňavý kávový stromček, 2
  Voňavý kávový stromček, 2
 • Voňavý kávový stromček, 3
  Voňavý kávový stromček, 3
 • Voňavý kávový stromček, 4
  Voňavý kávový stromček, 4
 • Voňavý kávový stromček, 5
  Voňavý kávový stromček, 5
 • Voňavý kávový stromček, 6
  Voňavý kávový stromček, 6

Klienti  Domova  sociálnych  služieb  vo  Zvolene  v predvianočnom čase inšpirovaní uplatňovaním canisterapie si v priebehu arteterapie vytvárali krásne kávové stromčeky. Vlastnoručne  zhotovené  stromčeky  sú natoľko zaujímavé, estetické, že nimi  vyzdobili  nielen  terapeutickú miestnosť, ktorú využívajú na canisterapiu počas celého roka, ale aj ozdobili si nimi aj svoje izby. Prispeli tak k vytváraniu  predvianočnej  nálady  nielen v  domove, ale aj predovšetkým vo vlastných srdciach.

Predmetné terapie realizované v domove blahodarne pôsobia na psychiku klientov. Umožňujú im zbavovať sa stresov, osamelosti, uzavretosti, pocitu bezmocnosti, apatie, nepotrebnosti, v tomto predvianočnom čase- čase pokoja a mieru.

Autor článku: PhDr. Ingrid Čerkalová - sociálna pracovníčka

Vložila, dňa: 18. decembra 2014 – Mgr. Jana Hiczérová