» Zariadenie sociálnych služieb Záhonok, Zvolen
» úsek DSS Štefánikova, Zvolen
» úsek DSS Symbia
» úsek DDaDSS Zvolenská Slatina

Semafor pre zabezpečenie návštev v ZSS

OPATRENIA SÚVISIACE S COVID-19 » Semafor pre zabezpečenie návštev v ZSS

Od 16. augusta 2021 sa podmienky pre návštevy v zariadeniach sociálnych služieb budú upravovať podľa Semaforu pre zabezpečenie návštev v ZSS, ktorý je v súlade s aktuálnym COVID AUTOMATom. Semafor pre zabezpečenie návštev je dostupný k nahliadnutiu na internetovej stránke MPSVaR.

 

Odkaz: 

👉Semafor pre zabezpečenie návštev v ZSS vydaný v súlade s COVID AUTOMATom

 

Informácie o návštevách a Plán návštev budeme aktualizovať v závislosti od epidemiologickej situácie.