» Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok
» stredisko DSS Štefánikova, Zvolen
» stredisko DSS Symbia
» stredisko DDaDSS Zvolenská Slatina

Podujatie s environmentálnou tematikou - Lesnícke dni

ARCHÍV AKTUALÍT  » Aktuality z roku 2015 » Podujatie s environmentálnou tematikou - Lesnícke dni

 • Lesnícke dni 1
  Lesnícke dni 1
 • Lesnícke dni 2
  Lesnícke dni 2
 • Lesnícke dni 3
  Lesnícke dni 3
 • Lesnícke dni 4
  Lesnícke dni 4

Zvolen ako hlavné mesto slovenského lesníctva zahájilo 22. apríla 2015 „9. Lesnícke dni“ na Námestí SNP, ktoré ponúkajú program podujatí určených pre širokú verejnosť, zameraných na interaktívne informovanie verejnosti o zaujímavostiach slovenských lesov, špecifickosti lesníckej práce a činnostiach, ktoré prinášajú benefity pre celú spoločnosť.

Lesnícke dni je celoslovenské podujatie určené všetkým, ktorí milujú slovenské lesy a prírodu. Prebiehajú v súlade s európskymi programovými dokumentmi i stratégiami na národnej úrovni. Slávnostné otvorenie sa viaže k dátumu 22. apríla na „Deň Zeme“.  Tradíciou „Lesníckych dní“ je snaha vytvoriť z tohto podujatia každoročnú tradíciu, ktorá prispeje k rozvoju povedomia verejnosti o význame činností lesného hospodárstva pre spoločnosť. Ich cieľom je spájanie štátnych a neštátnych lesníckych inštitúcií pri aktívnej komunikácii s celou spoločnosťou, oslovovanie širokej odbornej i laickej verejnosti, informovanosť o význame a funkciách lesa pre spoločnosť, interaktívne približovanie práce lesníkov a úloh lesného hospodárstva, rozširovanie všeobecného povedomia o problematike biodiverzity na rôznych úrovniach spoločnosti a odovzdávanie tradície lesníctva ďalším generáciám.

Kultúrno – spoločenský program, tvorivé dielne, lesná pedagogika, sokoliari, hry, drobné súťaže a vzdelávanie zážitkovým učením o lese, všeobecne o prírode a o práci lesníkov, to všetko sme zažili v tento krásny slnečný deň s našimi zdravotne postihnutými klientmi. Počasie nám prialo, takže nám nič nebránilo v tom, aby sme si podujatie s environmentálnou tematikou naplno užili.

Autor článku, pridal dňa 23. apríla 2015 – Mgr. Jana Hiczérová