» Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok
» stredisko DSS Štefánikova, Zvolen
» stredisko DSS Symbia
» stredisko DDaDSS Zvolenská Slatina

PLÁN VYCHÁDZOK

Plán  dočasného opustenia zariadenia

(Plán vychádzok) 

platný od 3. júna 2020

v súvislosti  s uvoľňovaním opatrení zavedených RÚVZ vzhľadom k výskytu koronavírusu COVID-19.