» Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok
» stredisko DSS Štefánikova, Zvolen
» stredisko DSS Symbia
» stredisko DDaDSS Zvolenská Slatina

Október - mesiac úcty k starším

ARCHÍV AKTUALÍT  » Aktuality z roku 2014 » Október - mesiac úcty k starším

 • Mesiac úcty k starším, foto 1
  Mesiac úcty k starším, foto 1
 • Mesiac úcty k starším, foto 2
  Mesiac úcty k starším, foto 2
 • Mesiac úcty k starším, foto 3
  Mesiac úcty k starším, foto 3
 • Mesiac úcty k starším, foto 4
  Mesiac úcty k starším, foto 4
 • Mesiac úcty k starším, foto 5
  Mesiac úcty k starším, foto 5
 • Mesiac úcty k starším, foto 6
  Mesiac úcty k starším, foto 6
 • Mesiac úcty k starším, foto 7
  Mesiac úcty k starším, foto 7

Leto nám skončilo a už tu máme jeseň a desiaty mesiac v roku, mesiac október, ktorý je okrem iného aj mesiac „Úcty k starším“. Podobne, ako sa v prírode striedajú štyri ročné obdobia, aj v živote človeka sa striedajú jeho obdobia života a to akosi veľmi rýchlo. Príchod jesene nám prináša nádhernú farebnosť prírody a chladnejšie dni. V jeseni ľudského života porovnateľne podvedome cítime, že aj v našom živote sa už skoro všetko udialo a toho čo ešte zostáva, už nie je až tak veľa. Ale aj „Jeseň života“ má svoje čaro, a preto ho milí naši seniori žite aktívne.

Aj tento rok 17. októbra 2014 prijali naši starší klienti pozvanie na kultúrny program k „Mesiacu október – úcty k starším“ a to s vedomím tešiť sa a dopriať si pár nezabudnuteľných okamihov v prítomnosti mladšej generácie. Na znak vďaky a úcty k našim starším klientom sme pozvali medzi nás dievčatá zo ZŠ sv. Dominika Savia - Peťku, Mirku, Lucku, Betku, Karin, Viky, Majku a Sofiu, ktoré si pod vedením p. učiteľky Ing. Jozefíny Kleinovej pre našich klientov pripravili nielen  kultúrny program plný piesní, básní, citátov a tancov ale aj ručne vyrobených anjelikov. Touto cestou im ďakujeme za nádherné vystúpenie a darčeky.

K Vám naši milí starčekovia a starenky z detského srdiečka vľúdny pozdrav letí, veľa zdravia, šťastia a lásky od všetkých týchto detí. Nech Vám úsmev zdobí Vašu tvár a srdiečko hreje naša láska a úcta k Vám.

Milí naši seniori, chceme Vám povedať, ako nám na Vás záleží lebo bez Vás by to tu nebolo ono. Vážime si všetko čo ste pre nás urobili, ďakujeme Vám za Vaše rady a skúsenosti, ktoré odovzdávate mladším generáciám.

Nezabúdajme na tých, ktorí sú tu dlhšie ako my, trávme s nimi viac času, smejme a radujme sa s nimi.

Autor článku – vložil dňa: 17. októbra 2014  Mgr. Jana Hiczérová