» Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok
» stredisko DSS Štefánikova, Zvolen
» stredisko DSS Symbia
» stredisko DDaDSS Zvolenská Slatina

Od Lucie až do Vianoc - zvyky a tradície na Slovensku

ARCHÍV AKTUALÍT  » Aktuality z roku 2015 » Od Lucie až do Vianoc - zvyky a tradície na Slovensku

 • Od Lucie až do Vianoc
  Od Lucie až do Vianoc
 • Od Lucie až do Vianoc
  Od Lucie až do Vianoc
 • Od Lucie až do Vianoc
  Od Lucie až do Vianoc
 • Od Lucie až do Vianoc
  Od Lucie až do Vianoc
 • Od Lucie až do Vianoc
  Od Lucie až do Vianoc
 • Od Lucie až do Vianoc
  Od Lucie až do Vianoc

S blížiacimi sa Vianocami, ktoré sú považované za najkrajšie sviatky v roku, k nás 11. decembra 2015 zavítala naša dlhoročná spolupracovníčka z Krajskej knižnice zo Zvolena p. Anna Farbiaková, ktorá si pre našich seniorských klientov v rámci edukačnej aktivity - reminiscenčnej terapie, pripravila besedu spojenú s prezentáciou na tému „Od Lucie až do Vianoc - zvyky a tradície na Slovensku“. Ľudové tradície v predvianočnom období mali kedysi viacero podôb. Pani Anna Farbiaková priblížila našim klientom biografiu sv. Lucie a s ňou spojené zvyky a tradície na Slovensku. V minulosti sa sviatok Lucie spájal s čarami a poverami, ktoré nám pracovníčka Krajskej knižnice odprezentovala cez projektor a prostredníctvom naratívneho rozhovoru odhaľovala skúsenosti a zážitky našich klientov v seniorskom veku. Klienti mali k dispozícii aj knižné publikácie k danej téme, ktoré priniesla p. Anna Farbiaková. Atmosféra v spoločenskej miestnosti sa niesla v duchu vianočných sviatkov aj vďaka výzdobe vianočných prác našich zdravotne postihnutých klientov, ktoré vyhotovili na podpornej edukačnej aktivite ergoterapii pod vedením Mgr. Jany Hiczérovej.

Na záver nám p. Farbiaková povedala niekoľko vianočných pranostík k sviatku sv. Lucie, ako napr. Svätá Lucia ukazuje svoju moc, lebo nám dáva najdlhšiu noc. Čas od sv. Lucie po Troch kráľov čiernou zimou nazývame. Aké sú od Lucie do Vianoc dni, budú aj mesiace,... a spoločne sme si zaspievali „Tichú noc“.
Aj touto cestou chceme p. Anke Farbiakovej srdečne poďakovať za príjemne strávený čas v jej spoločnosti, za dlhoročnú spoluprácu a tešíme sa na naše ďalšie spoločné stretnutie. 

Autor článku, vložil dňa: 14. decembra 2015 – Mgr. Jana Hiczérová