» Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok
» stredisko DSS Štefánikova, Zvolen
» stredisko DSS Symbia
» stredisko DDaDSS Zvolenská Slatina

Mikuláš v DSS vo Zvolene

ARCHÍV AKTUALÍT  » Aktuality z roku 2014 » Mikuláš v DSS vo Zvolene

 • Mikuláš, foto 1
  Mikuláš, foto 1
 • Mikuláš, foto 2
  Mikuláš, foto 2
 • Mikuláš, foto 3
  Mikuláš, foto 3
 • Mikuláš, foto 4
  Mikuláš, foto 4
 • Mikuláš, foto 5
  Mikuláš, foto 5
 • Mikuláš, foto 6
  Mikuláš, foto 6
 • Mikuláš, foto 7
  Mikuláš, foto 7
 • Mikuláš, foto 8
  Mikuláš, foto 8

Dňa 05.12.2014 naše zariadenie navštívil Mikuláš spolu s anjelom a čertom. Prišiel s bohatou nádielkou, pretože už z historických prameňov vieme, že Mikuláš ako jediný syn bohatých a aj zbožných rodičov z mesta Patara sa stal známym pre svoju štedrosť a súcit s chudobnými.

O slávnostný program sa postarali študenti Strednej zdravotníckej školy vo Zvolene a žiaci Základnej školy sv. Dominika Savia pod vedením Ing. J. Kleinovej. Klienti pookriali pri vianočných pesničkách a koledách, ktoré si zaspievali spolu so žiakmi. Iskričky šťastia a radosti svietili v ich očiach počas celého slávnostného posedenia a hodovania.

Autor článku - PhDr. Ingrid Čerkalová, sociálna pracovníčka

Vložila, dňa: 08. decembra 2014 – Mgr. Jana Hiczérová