» Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok
» stredisko DSS Štefánikova, Zvolen
» stredisko DSS Symbia
» stredisko DDaDSS Zvolenská Slatina

Mesiac október „Úcta k starším“

ARCHÍV AKTUALÍT  » Aktuality z roku 2018 » Mesiac október „Úcta k starším“

 • Spev našich klientov
  Spev našich klientov
 • Október-"Úcta k starším"
  Október-"Úcta k starším"
 • Beseda na tému "Babička"
  Beseda na tému "Babička"
 • Mgr. Zuzana Macková
  Mgr. Zuzana Macková
 • Recitovanie našej klientky
  Recitovanie našej klientky
 • Spev nášho klienta
  Spev nášho klienta
 • Recitovanie našej klientky
  Recitovanie našej klientky
 • Vyrobené našou klientkou
  Vyrobené našou klientkou
 • Poďakovanie
  Poďakovanie

Jesenný mesiac október, v ktorom sa momentálne nachádzame je poeticky krásny, pretože príroda hrá očarujúcimi farbami. V mesiaci október si pripomíname jednu z najvzácnejších cností zrodenej v duši človeka a tou je práve úcta k starším. Jedna ľudová múdrosť hovorí – „Človek je krásny nielen vtedy, keď má pružný krok. Človek je krásny podľa múdrosti, čo zračí sa mu v oku, podľa vrások a bielych vlasov, podľa slov, keď ponára sa v hovore s deťmi do rokov, keď aj on bol mladý. Človek je krásny vtedy, keď ho ľudia majú radi.“

S radosťou a potešením sme si dňa 25. októbra 2018, pri príležitosti „Úcty k starším“ pripravili besedu spojenú s vystúpením našich odvážnych klientov. Pozvali sme medzi nás opäť pracovníčku Krajskej knižnice vo Zvolene - Mgr. Zuzanu Mackovú, ktorá si pre našich klientov pripravila veľmi pútavú besedu na tému „Babička.“ Samotnú besedu otvorili klienti Kristián Šimčík a Bc. Miroslava Galková pesničkou „Keby sa rôčky vrátili“ a Bc. Miroslava Galková zarecitovala báseň „Úcta k starším.“

Po vystúpení spomínaných klientov sa začala beseda na tému „Babička.“ Mgr. Zuzana Macková porozprávala klientom o Božene Němcovej, ktorá je autorkou románu Babička, o jej živote a o miestach kde žila. O tom, čo autorku inšpirovalo pri tvorbe tohto románu, o zvykoch a tradíciách v románe a samozrejme o samotnom románe. Beseda bola spojená s prezentáciou premietanou cez dataprojektor a na záver im pustila krátky úryvok z filmu Babička. Do besedy sa zapojili aj samotní klienti, ktorí porozprávali o svojich zážitkoch a skúsenostiach.  

Na záver vystúpili opäť naši klienti. Klientka Marcela Ondrigová zarecitovala báseň „Moji starkí,“ po nej nám Kristián Šimčík zaspieval pieseň „Dôchodcovia“ a básňou „Poďakovanie“ našu jesennú besedu ukončila klientka Renáta Štrkáčová, ktorá pre Mgr. Zuzanu Mackovú vyhotovila originálny quillingový darček .

Touto cestou opäť ďakujeme za spoluprácu Krajskej knižnici vo Zvolene a jej pracovníčke Mgr. Zuzane Mackovej za ďalšiu pútavú a starostlivo pripravenú besedu. V neposlednom rade samozrejme ďakujeme našim odvážnym klientom, ktorí svojim krásny programom v podobe piesní a básní spestrili naše tradičné jesenné stretnutie na besede s Mgr. Zuzanou Mackovou.

Autor článku, pridal dňa: 25. októbra 2018 – Mgr. Jana Hiczérová