» Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok
» stredisko DSS Štefánikova, Zvolen
» stredisko DSS Symbia
» stredisko DDaDSS Zvolenská Slatina

Matičiarik a vianočné trhy vo Zvolene a v B. Bystrici

ARCHÍV AKTUALÍT  » Aktuality z roku 2015 » Matičiarik a vianočné trhy vo Zvolene a v B. Bystrici

 • Vianočné trhy
  Vianočné trhy
 • Vianočné trhy
  Vianočné trhy
 • Vianočné trhy
  Vianočné trhy
 • Vianočné trhy
  Vianočné trhy
 • Vianočné trhy
  Vianočné trhy
 • Vianočné trhy
  Vianočné trhy
 • Vianočné trhy
  Vianočné trhy
 • Vianočné trhy
  Vianočné trhy
 • Vianočné trhy
  Vianočné trhy
 • Vianočné trhy
  Vianočné trhy

Všade okolo nás je cítiť vôňu Vianoc, vládne pokojná a šťastná predvianočná nálada. Uvedomujeme si, že najkrajšie sú zvyky od Vianoc do Nového roka. Spájajú sa v nich dávne pohanské oslavy slnovratu i slávenie narodenia Ježiša Krista.

Vianočné  sviatky  sa  pôvodne  spájali s cirkevným sviatkom. Ich oslava bola koncentrovaná  do prostredia kostolov, kde sa organizovali rôzne dramatické hry s  biblickým  námetom. Už v 15. storočí  sa  tieto  hry  rozširovali  aj na vonkajšie prostredie  kostolov, čím  sa  prilákalo  viac ľudí a od tohto  obdobia  sa  Vianoce stali verejným podujatím. Ľudia vyzdobovali nielen priestory kostolov, ale aj jeho okolie  a  námestia. Vianočné  ozdoby, svetlá a  spolupatričnosť  ľudí  sa  stala nevyhnutnou súčasťou vianočných tradícií, tradícií vianočných trhov.
Tento rok sme s klientmi strediska DSS vo Zvolene absolvovali vianočné trhy hneď  v  dvoch  mestách. V  meste  Zvolen  sme  videli  rôzne  ľudové   remeslá, ochutnali sme klobásku a  zažili sme atmosféru  tradičnej  vianočnej  zabíjačky.

V  B. Bystrici  okrem  vianočných  trhov  sme  mali14.12.2015  krásny  zážitok  z  vystúpenia detského  súboru  Matičiarik  v  Cikkerovej sieni na námestí SNP.
S radosťou, túžbou a očakávaním sme sa naladili na štedrý večer a  príchod Ježiška.

Autor článku: PhDr. Ingrid Čerkalová - sociálna pracovníčka

Vložil, dňa: 15. decembra 2015 – Mgr. Jana Hiczérová