» Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok
» stredisko DSS Štefánikova, Zvolen
» stredisko DSS Symbia
» stredisko DDaDSS Zvolenská Slatina

KRÍZOVÝ PLÁN OCHRANY

Krízový plán ochrany zamestnancov a prijímateľov sociálnych služieb pre prípad mimoriadnej udalosti spojenej s nebezpečenstvom šírenia infekcie spôsobenej koronavírusom (COVID-19) v zariadení DD a DSS Záhonok Zvolen.