» Zariadenie sociálnych služieb Záhonok, Zvolen
» úsek DSS Štefánikova, Zvolen
» úsek DSS Symbia
» úsek DDaDSS Zvolenská Slatina

Hudobné vystúpenie Slavonic o.z. v DSS

ARCHÍV AKTUALÍT  » Aktuality z roku 2020 » Hudobné vystúpenie Slavonic o.z. v DSS

  • Slavonic o.z.
    Slavonic o.z.

V stredu 05. februára 2020 sa v našom zariadení Domov sociálnych služieb vo Zvolene rozliehali tóny živej hudby. Navštívili nás slovenskí hudobní umelci Slavonic o.z. s podporou Ministerstva kultúry SR. Jeho členovia - huslisti Mgr. art. Andrej Baran, ArtD. a Mgr. art. Marek Kľúčik do nášho zariadenia priniesli závan kultúry a vytvorili skvelú atmosféru.  

Husľové duo našim prijímateľom sociálnej služby spestril dnešné dopoludnie skladbami popredných svetových umelcov B. Bartóka, A. Dvořáka, J. S. Bacha, J. Pachelbela, G. Dusíka. Odzneli skladby ľudových piesní, tanga ale aj vážnej hudby. Hudobní umelci sa s nami rozlúčili nádhernou skladbou Ave Maria od J. S. Bacha a Ch. Gounoda. Našich prijímateľov sociálnej služby vystúpenie husľového dua veľmi zaujalo, usmievali sa, tlieskali a naplno si to celý čas užívali.

Ďakujeme Slavonic o.z. a jeho členom - huslistom Mgr. art. Andrejovi Baranovi, ArtD. a Mgr. art. Marekovi Kľúčikovi za prejavený záujem a hudobný zážitok, ktorý v nás opäť zanechali a tešíme sa na ich ďalšie skvelé vystúpenie v našom zariadení.

Autor článku, pridal dňa: 05. februára 2020 – Mgr. Jana Hiczérová