» Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok
» stredisko DSS Štefánikova, Zvolen
» stredisko DSS Symbia
» stredisko DDaDSS Zvolenská Slatina

Divadlo Teatro z Bratislavy v DSS vo Zvolene

ARCHÍV AKTUALÍT  » Aktuality z roku 2015 » Divadlo Teatro z Bratislavy v DSS vo Zvolene

 • Divadlo Teatro
  Divadlo Teatro
 • Divadlo Teatro
  Divadlo Teatro
 • Divadlo Teatro
  Divadlo Teatro
 • Divadlo Teatro
  Divadlo Teatro

Dňa 26. novembra 2015 našim zdravotne postihnutým klientom spestrilo deň a v nieslo do ich života veľkú dávku humoru Divadlo Teatro z Bratislavy s hrou „Ako sa komár stal kráľom“. Bol to príbeh o srdci, láske ako najsilnejšom pute a o duši ako najvzácnejšom dare, ktoré sú silnejšie ako je moc a pýcha. 

Vložil, dňa: 27. novembra 2015 – Mgr. Jana Hiczérová