» Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok
» stredisko DSS Štefánikova, Zvolen
» stredisko DSS Symbia
» stredisko DDaDSS Zvolenská Slatina

Divadlo Portál

ARCHÍV AKTUALÍT  » Aktuality z roku 2015 » Divadlo Portál

 • O hlúpom Janovi 1
  O hlúpom Janovi 1
 • O hlúpom Janovi 2
  O hlúpom Janovi 2
 • O hlúpom Janovi 3
  O hlúpom Janovi 3
 • O hlúpom Janovi 4
  O hlúpom Janovi 4
 • O hlúpom Janovi 5
  O hlúpom Janovi 5

Dňa 27. februára 2015 si naši klienti  pozreli krásne divadelné predstavenie – hru „O hlúpom Janovi“. Nie všetci klienti majú tú možnosť ísť do divadla a preto sme sa rozhodli, že divadlo príde k nám. Novú hru nám predstavili herci z Divadla PORTÁL (prešovské profesionálne neštátne divadlo).

PhDr. I. Čerkalová - sociálna pracovníčka

Vložil, dňa: 03. marca 2015 – Mgr. Jana Hiczérová