» Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok
» stredisko DSS Štefánikova, Zvolen
» stredisko DSS Symbia
» stredisko DDaDSS Zvolenská Slatina

DÔLEŽITÝ OZNAM

Pokyny pre zariadenia sociálnych služieb v pôsobnosti BBSK

S cieľom zamedzenia rizika šírenia prenosného ochorenia COVID-19, a čo najvyššej ochrany zdravia obyvateľov bol zriaďovateľom BBSK po rokovaní s Ústredným krízovým štábom vydaný Pokyn č. 001/2020/UKRBBSK pre zariadenia sociálnych služieb a pre všetky ďalšie organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK s účinnosťou od 09. marca 2020. 

Na základe uvedeného pokynu prijalo naše zariadenie stredisko Domov sociálnych služieb, M. R. Štefánika 3385/51 vo Zvolene nasledovné pokyny:

  • prísne dodržiavanie vydaného nariadenia Ústredného krízového štábu týkajúceho sa zákazu návštev až do odvolania,
  • obmedziť prijímanie nových klientov tak, aby bolo možné vytvoriť samostatné karanténne miestnosti pre umiestnenie klientov s podozrením na nákazu koronavírusom a počet miestností prispôsobiť veľkosti zariadenia,
  • obmedziť všetky aktivity a návštevy prijímateľov sociálnych služieb mimo zariadenia,
  • do odvolania nevykonávať sociálne šetrenia v domácnostiach žiadateľov o sociálnu službu.

Ďakujeme všetkým rodinným príslušníkom a iným návštevníkom nášho zariadenia

za dodržiavanie a rešpektovanie uvedených opatrení!