» Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok
» stredisko DSS Štefánikova, Zvolen
» stredisko DSS Symbia
» stredisko DDaDSS Zvolenská Slatina

Beseda na tému „Minerálne pramene zvolenského regiónu“

ARCHÍV AKTUALÍT  » Aktuality z roku 2017 » Beseda na tému „Minerálne pramene zvolenského regiónu“

 • Minerálne pramene
  Minerálne pramene
 • Minerálne pramene
  Minerálne pramene
 • Minerálne pramene
  Minerálne pramene
 • Minerálne pramene
  Minerálne pramene
 • Minerálne pramene
  Minerálne pramene
 • Minerálne pramene
  Minerálne pramene

Slovensko je malebnou a  mimoriadne bohatou krajinou na prírodné krásy a unikátne miesta. Do mozaiky prírodných krás Slovenska patria aj minerálne pramene, ktoré majú veľký zdravotnícky, hospodársky a spoločenský význam. Množstvo prameňov je známych len lokálne, sú to najmä vajcovky či medokýše a ich chuť a účinky poznajú najmä ľudia z blízkeho okolia.

Minerálne vody, dar zo zeme sú v širšom zmysle chápané ako vody, ktoré sa od obyčajných vôd líšia svojim chemickým zložením a fyzikálnymi vlastnosťami. Majú rôzne balneologické účinky a sú základom kúpeľníctva.  

Vo svete sú známe štyri kúpeľné miesta, v ktorých vyvierajú pramene prirodzenej izotermickej teploty s vysokým obsahom oxidu uhličitého. Jeden z týchto prameňov sa nachádza v strednej Európe a to v liečebných kúpeľoch Sliač, ktorý má liečebné účinky nielen vďaka samotnej vode, ale aj vďaka žriedlovému plynu, ktorý je súčasťou minerálnej vody Kúpeľný prameň.

O minerálnych prameňoch, ich blahodarných účinkoch na ľudský organizmus a ich výskyte v okolí Zvolena, nám prišla v rámci biblioterapie dňa 09. októbra 2017 porozprávať pracovníčka Krajskej knižnice zo Zvolena Mgr. Zuzana Macková, ktorá si pripravila veľmi pútavú a náučnú besedu spojenú aj s ochutnávkou sliačskych prameňov – Lenkey, Bystrica, Štefánik a staničného zvolenského medokýša. Spracovanou prezentáciou cez dataprojektor priblížila našim klientom prírodné liečivé pramene Slovenska, históriu kúpeľníctva a podrobnejšie sa zamerala na liečebné kúpeľné mestá v okolí Zvolena – Sliač a Kováčová, ktoré odprezentovala aj vo forme video záznamu. Vyznávači zdravého životného štýlu, ľudia so zdravotnými problémami, či ľudia, ktorí sa rozhodli reštartovať telo i ducha vyhľadávajú tieto miesta, ktoré s nimi vedia urobiť doslova zázraky. Minerálne žriedla v Sliači sa úspešne používajú pre ľudí, ktorých životné tempo a civilizácia našich čias poškodili srdce a cievy a na liečbu ženských ochorení. Na liečbu pohybového a tráviaceho ústrojenstva, choroby nervového pôvodu, látkovej výmeny a žliaz z vnútornou sekréciou, obličiek a močových ciest a ženské choroby je zamerané liečebné kúpeľné mesto Kováčová, v ktorom sa nachádza špecializovaný liečebný ústav Marína, liečebný dom Detvan a Národné rehabilitačné centrum. Beseda bola obohatená aj o úryvok známej rozprávky „Soľ nad zlato“ od Boženy Němcovej.

Stretnutie s Mgr. Zuzanou Mackovou bolo pre našich klientov veľmi pôsobivé, zaujímavé a prínosné, začo jej touto cestou ďakujeme a už teraz sa tešíme na ďalšie spoločné stretnutie a na tému, ktorú si pre nás pripraví. Zároveň ďakujeme aj vedeniu Krajskej knižnice vo Zvolene za ústretovosť a dlhoročnú spoluprácu.

 

Autor článku, pridal dňa: 09. októbra 2017 – Mgr. Jana Hiczérová